Строительство-2014.Новая разрешительная,проектная,сметная документация

Доповідачі:
керівні працівники, головні спеціалісти та провідні фахівці які розробляли нормативні документи з питань будівельної діяльності, ціноутворенні та економіки будівництва в Україні.

Програма:

1. Основні питання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Нові повноваження.
2. Дозвільна та проектна документація у будівництві від А до Я.
3. Визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу згідно нових ДСТУ, що діють з 2014 р.
4. Визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення.
5. Врахування вартості будівництва коштів на покриття відрахувань на розвиток соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури населених пунктів.
6. Можливість включення в ЗКР витрат підрядника на розвиток власної бази виробництва та поповнення парку будівельних машин та механізмів.
7. Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання та устаткування.
8. Дольова участь у будівництві.
9. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт та включення її до кошторисної вартості будівництва.
10. Ресурсні кошторисні норми на будівельно-монтажні роботи, на експлуатацію буд.машин і механізмів.
11. Порядок оформлення скоригованої кошторисної документації яка підлягає перезатвердженню. Підготовка кошторисної документації до перезатвердження. Практичні рекомендації. Коли необхідно перераховувати кошторисну документацію в зв’язку з вводом в дію нових ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Підготовка програмних комплексів для переходу на нові правила визначення вартості будівництва згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
12. Нові правила визначення вартості проектних і вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництві за ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.
13. Новий ДСТУ Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва».
14. Розрахунок категорії складності об'єктів будівництва на конкретних прикладах. Як підтвердити правильність розрахунків категорії складності.
15. Об’єкти-аналоги. Роль бази «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відповідальності) а також при визначенні вартості проектних робіт.
16. Форми КБ-2в та КБ-3. Їх суть та особливості оформлення з 1.01.2014р.
17. Визначення тривалості будівництва об’єктів. Новий ДСТУ Б.А.3.1-22:2013.
18. Нові зміни з 14 лютого 2014 р. в реєстраці] і оформленні нерухомості.
19. Особливості оформлення і реєстрації переходу прав на об'єкт нерухомого майна і земельної ділянки під ним (проблеми реалізації принципу «єдиної юридичної долі» ст. 120 ЗКУ і 377 ЦКУ).
20. Особливості прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
21. Що таке об'єкт незавершеного будівництва. Законодавче визначення. Які документи свідчать про статус об'єкта незавершеного будівництва. Основні права та обов'язки власника об'єкта.
22. Аналіз можливих шляхів придбання об'єкта незавершенного будівництва в 2014 р.
23. Договірні відносини у будівництві в 2014р. Договір підряду в будівництві. Принцип генерального підряду (генеральний підрядник і субпідрядники), ліцензування діяльності підрядника. Варіантність ціни в підрядних договорах. Закупівля устаткування у складі підрядного договору.Умови укладення договорів підряду за результатами тендеру. Нове у порядку виконання підрядних договорів. Контроль за виконанням договору. Відповідальність за договором будівельного підряду (в т.ч. майнова). Порядок розірвання, в т.ч. в односторонньому порядку. Взаємовідносини «підрядник-субпідрядник» (розра-хунки, розподіл відповідальності, терміни, відшкодування збитків). Відновлення порушених інтересів підприємства. Випадки визнання підрядних договорів недійсними.
24. Договір про спільну діяльність. Договір купівлі-продажу і попередній договір. Договір купівлі-продажу майнових прав. Оподаткування. Ризики оформлення права власності.
25. Договір доручення (комісії). Інвестиційний договір.

Перейти на сайт