Експертиза (оцінка) протипожежного стану об'єктів

Проведення експертної оцінки відповідності мотеріально-технічної бази об'єктів нерухомості нормам пожежної безпеки. Підготовка повноважного експертного висновку для подачі Декларації відповідності. Консультації та супутні послуги з питань пожежної безпеки підприємств та організацій.
Ліцензія ДІТБ України АД №037722 від 17.07.2012 р.

Перейти на сайт