Реєстарція суб'єктів підприємництва.

Адвокатське об’єднання «Палата адвокатів України» здійснює реєстрацію юридичних осіб, в тому числі громадських об’єднань, та фізичних осіб-підприємців. Ми проконсультуємо Вас щодо обрання найбільш оптимальної організаційно-правової форми господарювання, позбавимо від ходіння по інстанціях та очікування у чергах.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи необхідні такі документи:
- заповнену відповідну реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
- два примірники установчих документів;
- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи у визначеному розмірі;
- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
У деяких випадках, в залежності від організаційно-правової форми юридичної особи, крім зазначених документів, необхідні й додаткові документи.
Крім того, допоможемо зареєструвати відокремлені підрозділи юридичної особи.

Перейти на сайт