Ліквідація суб'єктів підприємництва.

Припинити діяльність юридичної особи чи фізичної особи-підприємця складніше, ніж розпочати. Процедура залежатиме від того, добровільно припиняється діяльність чи за рішенням органу державної влади чи суду.
Адвокатське об’єднання «Палата адвокатів України» здійснює супровід процедури банкрутства у судовому порядку (арбітражні керуючі, реалізація майна, задоволення вимог кредиторів тощо), а також ліквідації за рішенням власника.
Для ліквідації за рішенням власника за умови оформлення нотаріально завіреної довіреності для цих цілей необхідні наступні документи:
- довідка з банка, де був відкритий поточний (розрахунковий) рахунок (рахунки), про закриття цього рахунку;
- виписка щодо руху коштів на поточному (розрахунковому) рахунку за останні 5 років;
- первинна бухгалтерська документація за той же період;
- здана податкова та інша звітність;
- відомості щодо найманих працівників;
- інші документи в залежності від організаційно-правової форми. Наприклад, при ліквідації фізичної особи-підприємця додатково потрібні відомості щодо наявності у власності та використанні у підприємницькій діяльності земельних ділянок, рухомого та нерухомого майна, в тому числі й орендованого, книга обліку доходів і витрат та інші.

Перейти на сайт