Реєстрація товарних знаків в Україні, СНД та за кордоном

Консультації в галузі захисту прав на інтелектуальну та промислову власність.
Реєстрація товарних знаків в Україні, країнах СНД та за кордоном.
Проведення патентно-інформаційних пошуків.
Патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків.
Підтримання чинності патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Продовження строку дії свідоцтв на товарні знаки.
Внесення змін в охоронні документи (свідоцтва, патенти).
Складання і реєстрація ліцензійних договорів та договорів передачі права на об‘єкти інтелектуальної власності.
Представлення інтересів заявників перед Патентним відомством України.
Підготовка листів-претензій про порушення прав інтелектуальної власності.
Переклад науково-технічної документації.

Перейти на сайт