Насіння пивоварного ячменю Дача

Сорт ДАЧА

СЕЛЕКЦІОНЕР: Секобра Речерчес С.А.С. (Франція)
Включений до Державного реєстру сортів придатних до поширення в Україні в 2011 році.

БIОЛОГIЧНI ОЗНАКИ:
Тип розвитку – ярий, строк достигання середній, кущ напіврозлогий, кількість рядків у колосі два, наявне антоціанові забарвлення остюків, розміщення колоса напівряме, висота рослин середня.

ГОСПОДАРСЬКI ОЗНАКИ:
Новий сорт пивоварного ячменю. На ділянках тестування в 2010 р отримав одні з найкращих показників по урожайності на рівні 69,5 ц/га в Чернігівській обл., 68.2 ц/га в Черкаській обл. В засушливих умовах Харківської обл. 39 ц/га. В складних умовах 2011 року та при пізньому посіві в Черкаській області у виробничих умовах врожайність на 50 га склала 41 ц/га. В Київській області в 2013 році врожайність на площі 71 га склала 57 ц/га при крупності 96% та білку 11,6%. Сорт виявив підвищену стійкий до гельмінтоспоріозу, борошнистої роси, ламкості стебла, вилягання. Середня маса 1000 зерен 45 гр. Сорт має відмінні пивоварні якості вміст екстрактивних речовин 82%, індекс кольбах 49.3.

АГРОТЕХНIЧНI ВИМОГИ:
Рекомендовано вирощувати за iнтенсивною технологiсю з внесенням оптимальних доз мiнеральних добрив. Для забезпечення отримання високих та якісних врожаїв зерна необхiдно проводити, за потреби, захист рослин вiд шкiдникiв та хвороб. Рекомендована норма висiву насiння 4 млн схожих зерен на 1 га розраховується в залежності вiд зони волого забезпечення та строку посіву.

Перейти на сайт


Цiна 3990 грн.