Продаж мінеральних добрив. Інноваційний продукт - Гранульоване азотно-сіркове добриво (N21:S24), збагачене гуматами.

ПП «Мінераліз» та ТОВ «УкрТеноФос-Плюс», виводять на ринок мінеральних добрив інноваційний продукт - Гранульоване азотно-сіркове добриво (N21:S24), збагачене гуматами. Нам вдалось вперше в Україні, та й на теренах країн СНД, впровадити унікальну вітчизняну технологію гранулювання сульфату амонію та збагачення його гуматами. Вивчаючи зарубіжний досвід із застосування сульфату амонію на культурах, можна з впевненістю сказати, що у якості азотно-сірковмісного добрива ГРАНУЛЬОВАНИЙ СУЛЬФАТ АМОНІЮ стає добривом №1 в Україні.

Основна сировина, яка використовується для виробництва добрива це:

- сульфат амонію;

- гумати (калієва або натрієва сіль гумінових кислот).

Гранулювання сульфату амонію здійснено методом пресування у двовальцевих грануляторах.

На азотно-сіркове добриво зареєстровані технічні умови

ТУ У 24.1-37685405-001:2011.

Найважливіші переваги азотно-сіркового добрива гранульованого в порівнянні з сульфатом амонію кристалічним є:

Покращенні фізико-механічні властивості добрива:

- рівномірний гранулометричний склад - Від 3 до 4 мм складає не менше 90 % (при нормі 80%),

- показник динамічної міцності гранул знаходиться на рівні показника для калію хлористого і складає 80-90% при нормі не менше 80%.

- розсипчастість (продукт не злежується, після тривалого зберігання гранули не руйнуються, навіть слабокомковані розсипаються).

Покращенні екологічні показники. Азотно-сіркове добриво має нейтральне значення рН:

рН 10% водного розчину азотно-сіркового 5,8-6,4 проти значення для кристалічного сульфату 4,6-4,8. Таким чином, використовуючи гумати в процесі грануляції сульфату амонія ми покращуємо екологічні показники добрива, а саме змінюємо фізіологічну кислотність добрива;

Покращенні агро-хімічні переваги:

§ однорідність внесення (гранули розсіюються технічними засобами однорідно, рівномірно);
§ гранульована форма забезпечує можливість використання азотно-сіркового добрива як складової тукосумішей.
§ відсутність опіків на рослинах після внесення.
·

Збагачення гуматами надає йому ще більшої агрохімічної цінності, оскільки дозволяє одночасно вирішити цілу низку актуальних проблем.

§ підвищує засвоюваність поживних речовин азотно-сіркового добрива рослинами на 30-50%;
§ прискорює схожість насіння;
§ сприяє розвитку кореневої системи;
§ підвищує стійкість рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища: пониженої температури, поганої освітленості, недостатнього зволоження;
§ підвищує стійкість рослин до хвороб і шкідників;
§ стимулює розвиток всіх ґрунтових мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню гумусу;
§ підвищує ефективність засвоєння рослинами мінеральних речовин і мікроелементів;
§ покращує якість вирощеної продукції: під їх впливом в рослинах збільшується зміст вітамінів, білка, крохмалю, нуклеїнових кислот і цукру; по зерну: підвищення клейковини на 3%;
§ гумати сприяють економному витрачанню вологи в денний жаркий період та підсилюють захисну реакцію рослин проти дії високих температур і засухи, є регулятором водного режиму у ґрунті;
Вносити азотно-сіркове добриво рекомендується як в основне внесення під передпосівну культивацію, при посіві, що дає можливість рівномірного розподілу добрива по полю, так і при підживленні.

Перейти на сайт