Нашi послуги

 • Ліквідація суб'єктів підприємництва.

  Припинити діяльність юридичної особи чи фізичної особи-підприємця складніше, ніж розпочати. Процедура залежатиме від того, добровільно припиняється діяльність чи за рішенням органу державної влади чи суду.
  Адвокатське об’єднання «Палата адвокатів України» здійснює супровід процедури банкрутства у судовому порядку (арбітражні керуючі, реалізація майна, задоволення вимог кредиторів тощо), а також ліквідації за рішенням власника.
  Для ліквідації за рішенням власника за умови оформлення нотаріально завіреної довіреності для цих цілей необхідні наступні документи:
  - довідка з банка, де був відкритий поточний (розрахунковий) рахунок (рахунки), про закриття цього рахунку;
  - виписка щодо руху коштів на поточному (розрахунковому) рахунку за останні 5 років;
  - первинна бухгалтерська документація за той же період;
  - здана податкова та інша звітність;
  - відомості щодо найманих працівників;
  - інші документи в залежності від організаційно-правової форми. Наприклад, при ліквідації фізичної особи-підприємця додатково потрібні відомості щодо наявності у власності та використанні у підприємницькій діяльності земельних ділянок, рухомого та нерухомого майна, в тому числі й орендованого, книга обліку доходів і витрат та інші.
 • Внесення змін до установчих документів.

  Під час здійснення господарської діяльності у суб’єкта підприємництва можуть виникати питання зміни засновників, керівників, юридичної адреси, назви, видів діяльності, внесення змін до установчих документів, реорганізації тощо. Ми оперативно зареєструємо такі зміни у встановленому порядку.
  Для зміни відомостей про юридичну особу необхідна заповнена відповідна реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
  Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, також необхідний примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально
  засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.
  Якщо зміни до відомостей про юридичну особу пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім зазначених документів, додатково необхідний примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників).

  Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, вносяться у зв'язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім зазначених документів, додатково необхідно примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін.
  Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, пов'язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім вищезазначених документів, додатково необхідно примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення
  статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
 • Реєстарція суб'єктів підприємництва.

  Адвокатське об’єднання «Палата адвокатів України» здійснює реєстрацію юридичних осіб, в тому числі громадських об’єднань, та фізичних осіб-підприємців. Ми проконсультуємо Вас щодо обрання найбільш оптимальної організаційно-правової форми господарювання, позбавимо від ходіння по інстанціях та очікування у чергах.
  Для проведення державної реєстрації юридичної особи необхідні такі документи:
  - заповнену відповідну реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
  - примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
  - два примірники установчих документів;
  - документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи у визначеному розмірі;
  - інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
  У деяких випадках, в залежності від організаційно-правової форми юридичної особи, крім зазначених документів, необхідні й додаткові документи.
  Крім того, допоможемо зареєструвати відокремлені підрозділи юридичної особи.
 • Усі види юридичних послуг, адвокати

  ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ!
  - ДОПОМОГА при оформленні спадщини;
  - ДОПОМОГА ПРИ РОЗЛУЧЕННІ, стягнні аліментів, поділу майна;
  - РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ЮР. І ФІЗ. ОСІБ, А ТАКОЖ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У Держреєстр;
  - ДОПОМОГА АДВОКАТА (у т.ч. по КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ);
  - ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ ТА ІНШЕ.