Семинар "Земельные отношения - 2014". 4-5 июня в г. Киеве

Консультанти:

Краснолуцький О.В. - директор Департаменту землеустрою, охорони та використання земель Держземагентства.

Кальніченко А.Г. - екс-Директор юридичного департаменту Держземагентстсва, один з кращих фахівців України в галузі зем.права.

Харченко А.В.- начальник відділу правового забезпечення юридичного департамент у Держземагентстсва;

Пілат О.М. - начальник відділу методичного забезпечення ЦДЗК.

Близнюк П.М. - юрист, експерт в сфері землеустрою та земельного права. ДП "Інститут охорони ґрунтів.

Штукатурова А.- старший юрист МЮК Salans з питань нерухомості, з 10-річним досвідом обслуговування великих земпроектів.

Програма:

НОВІ ПРАВИЛА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В 2014 р. Порядок та строки опрацювання документів для державної реєстрації прав. Нові зміни.

Державний земельний кадастр (ДЗК) в 2014. Реєстрація земельних ділянок та обмежень їх використання у 2014р. Взаємодія Державного реєстру та Державного земельного кадастру в 2014 р.: проблемні питання.

• Об’єкти ДЗК.
• Пошук земельних ділянок для сільськогосподарського призначення, для житлової забудови, для комерційного призначення, для промисловості. Критерії, які потрібно враховувати при виборі земельної ділянки.
Реєстрація земельної ділянки в 2014р.: реєстрація нової земельної ділянки у 2014 році; визначення кадастрового номеру; реєстрація та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, на які видані правовстановлюючі документи без реєстрації земельних ділянок у ДЗК.
• Виправлення помилок, допущених у раніше у виданих Держактах;
• Поділ або об'єднання земельних ділянок.

• Обмеження у використанні на окрему земельну ділянку; у використанні територій.
• Надання інформації із ДЗК. Нові зміни.
• Виправлення помилок у відомостях ДЗК.
• Напрямки вдосконалення ДЗК та його інтеграція із інформаційними системами та іншими кадастрами в 2014р.

КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПРИВАТИЗАЦІЇ щодо розпорядження землею в 2014 р.

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в 2014 р.
• Сервітут. Суперфіцій. Емфітевзіс.
• Постійне користування землею. Право оренди (суборенди) землі в 2014 р. Право продажу оренди земель с/г призначення.

ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ. Добровільна відмова від права користування та права власності. Примусове припинення прав. Вилучення земель для суспільних потреб. Проблемні питання щодо компетенції відповідних «владних» органів.

ОРЕНДА (СУБОРЕНДА) ЗЕМЛІ в ОРЕНДНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ-2014.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ.

ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ (АУКЦІОНИ). Продаж земель державної та комунальної власності в 2014 р.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ в 2014 р. Процедура та документальне оформлення. Зміна цільового призначення земельних ділянок комунальної, державної власності, орендованих земель – механізми, практика, ризики. Особливості по деяких категоріях земель.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ. ОПЕРАЦІЇ З ЗЕМЕЛЬНИМИ ПАЯМИ в 2014 р. Невитребувані нерозподілені, неоформлені паї. Чи можна будувати на пайових землях. Правовий статус фермерських господарств.

ЗЕМЛЕУСТРІЙ В 2014 р. ПРОЕКТИ СІВОЗМІН. Як знизити вартість розробки проектів сівозмін.

ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ в 2014 р.

ОБОВ’ЯЗКОВА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ (Земельний податок, орендна плата). Чи можливе припинення права землекористування у разі несплати «обов’язкових земельних платежів».

Перейти на сайт